ANDELSSELSKABET ASPERUP-ROERSLEV MARK VANDVÆRK

CVR-nr: 22150154

Asperup-Roerslev Mark Vandværk
Formand
Peter Andersen
Hovedvejen 234
5580 Nørre Aaby
Tlf. 2764 2728