Flytning / Ny ejer meldes til Vanværkernes EBD-service i Holdsted:

Måler nummer:

Måler stand:

Sendes til mail.:

eller på:

Tlf.: